Pierwszeństwo zasad przed osobowościami (?)

 
Pierwszeństwo zasad przed osobowościami (?)
3.07.2018
Szanowni Państwo!
Interesuje mnie zdanie Pierwszeństwo zasad przed osobowościami. Wyraz po wyrazie jest ono przełożone z angielskiego (principles before personalities) i przekład ten jest zapewne poprawny, ale jego polska wersja wydaje mi się mocno problematyczna. Przed jakimi osobowościami? Jak rozumieć to Pierwszeństwo zasad przed osobowościami? Co z tego niby wynika? O co chodzi? Jak to rozumieć?

Z poważaniem – Witold Dociekliwy
Jestem wobec tego zdania tak samo bezradna jak Pan – nie rozumiem go (po prostu).
Z poważaniem
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
  1. 3.07.2018
    Szanowna Pani Profesor,
    zdanie to jest bardzo łatwo poprawić, zamieniając osobowości na osoby lub indywidualności, a jeszcze lepiej w liczbie pojedynczej: Zasady przed indywidualnością. Chodzi o indywidualne podejście do jakiegoś zagadnienia, niekoniecznie zawsze zgodne z ogólnymi (przez ogół uznawanymi i szanowanymi) zasadami. Dotyczy to ogólnie kwestii zarządzania (zespołem ludzkim, procesem, zdarzeniem, problemem, czymkolwiek), ale jest także do zastosowania np. w kontekście poprawności językowej – chodzi o styl właściwy danej osobie, osobowości czyli autorowi – idiolekt, który może czasem łamać pewne zasady ogólne. Puryści preferują zasady przed swobodą wypowiedzi. „Liberałowie językowi” (zwłaszcza „anarchiści językowi”) – bardziej cenią indywidualizm danej osoby wypowiadającej się: jej osobowość, indywidualność, i co za tym idzie osobisty charakter wypowiedzi niż zasady narzucane przez kogoś (właśnie: przez kogo?), co ostatecznie prowadzi do łamanie zasad, w myśl zasady: “pierwszeństwa osób przed zasadami”.

    Z poważaniem

    Maciej St. Zięba
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego