Pisownia -i lub -ii w D., C. i Ms. rzeczowników żeńskich zakończonych na -ia

Pisownia -i lub -ii w D., C. i Ms. rzeczowników żeńskich zakończonych na -ia

4.07.2023
4.07.2023

Moje pytanie dotyczy odmiany przez przypadki nazwy stanu Kalifornia. Dlaczego w dopełniaczu jest to „Kalifornii” (dwa „i” na końcu) a nie „Kaliforni”?

Jastarnia wydaje się tutaj analogicznym przypadkiem jednak w dopełniaczu odmieniamy „Jastarni”.

Rzeczowniki zakończone na -ia mają w D., C. i Ms. zakończenie -i lub -ii. Wiąże się to z poczuciem rodzimości czy obcości wyrazu, a także z wymową postaci mianownika. Jeśli -ia występuje po spółgłosce n, to piszemy -ni w wyrazach, których zakończenie wymawiamy w mianowniku jako [-ńa] (czyli w wyrazach rodzimych i dawno przyswojonych), por. np. Chyloni, Gdyni, Jastarni, Karwi, Oruni oraz bieżni, dyni, palmiarni, skoczni, uczelni, wartowni. Natomiast w tych wyrazach, których zakończenie wymawiamy jako [-ńja] (czyli w wyrazach zapożyczonych), piszemy -nii, np. Danii, Kalifornii oraz aronii, harmonii, ironii, opinii.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego