Pisownia -i lub -ii w D., C. i Ms. rzeczowników żeńskich zakończonych na -ia

Pisownia -i lub -ii w D., C. i Ms. rzeczowników żeńskich zakończonych na -ia

5.12.2023
5.12.2023

Szanowni Państwo,

pytanie krótkie, ale dla laika niezmiernie interesujące. Dlaczego słowa chemia i ziemia choć tak podobne, mają w dopełniaczu liczby pojedynczej różną liczbę „-i” na końcu??? Tu chemii, a tu ziemi, dlaczego?

Pozdrawiam bardzo serdecznie!

Tomek B.

Pisownia -i lub -ii w dopełniaczu, celowniku i miejscowniku rzeczowników żeńskich zakończonych w mianowniku na -ia wiąże się z poczuciem rodzimości bądź obcości tych wyrazów. W wyrazach rodzimych i przyswojonych – jeśli -ia występuje po spółgłoskach wargowych [p b f w m] – piszemy -i (por. np. Słupi, głębi, Karwi, ziemi), a w wyrazach obcych -ii (por. np. daktyloskopii, Kolumbii, filozofii, Jugosławii, chemii).

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego