Pisownia nazw symboli religijnych

Pisownia nazw symboli religijnych

13.03.2022
13.03.2022

Szanowni Państwo,

wielką czy małą literą należy zapisać „krzyż”, kiedy mówimy o krzyżu Chrystusa, ale w znaczeniu metaforycznym, a nie o samym jednostkowym przedmiocie (tu ma zastosowanie reguła 69 WSO)?

Mam wątpliwości w takich na przykład kontekstach: „ofiara Chrystusa na krzyżu” albo: „Jezus złożył siebie w ofierze Bogu Ojcu, umierając na ołtarzu krzyża”.

Łączę wyrazy szacunku

R.L.

Zgodnie z zasadami pisowni słownictwa religijnego nazwy rzeczy, które mają charakter symboli religijnych, zapisujemy od małej litery (wyjątek stanowi wyrażenie: Krzyż Święty). Te same zasady dopuszczają użycie wielkiej litery dla podkreślenia ważności desygnatu bądź ze względów emocjonalnych. Wyraz krzyż może być zatem zapisywany w tekście religijnym od wielkiej litery, jeżeli ma to na celu podkreślenie ważności określonej symboliki.

Adam Wolański
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego