Plater, Broel-Plater, Plater-Zyberk

 
Plater, Broel-Plater, Plater-Zyberk
14.05.2020
Proszę o informację, czy i jak odmieniać męskie formy nazwisk: Plater, Plater-Zyberk, Broel-Plater.
Polskie nazwisko Plater odmienia się wedle następującego wzorca:
M. Plater, l.mn. Platerowie (ndepr.), Platery (depr.)
D. Platera, l.mn. Platerów
C. Platerowi, l.mn. Platerom
B. Platera, l.mn. Platerów
N. Platerem, l.mn. Platerami
Ms. Platerze, l.mn. Platerach
W. Platerze, l.mn. Platerowie (ndepr.), Platery (depr.)
Plater to także herb szlachecki. Protoplastą Platerów miał być bowiem Herebold de Bröel zwany Plater, żyjący w drugiej połowie XII w. w hrabstwie Mark w Westfalii. Utworzone z nazwy rodowej i przydomka herbowego podwójne nazwisko występuje obecnie w Polsce w dwóch formach: Broel-Plater lub Broël-Plater.
Podwójne nazwisko Plater-Zyberk ma nieco krótszą historię. Na początku XIX w. hrabia Michał Plater otrzymał pozwolenie na dołączenie nazwiska żony Izabeli Zyberg do swojego oraz udostojnienie swojego herbu herbem żony. Powstało wówczas podwójne nazwisko, którego oba człony są nazwami herbów. Przetrwało ono do dziś w linii rodowej Plater-Zyberk. Nazwa osobowa Zyberk pochodzi bowiem od formy przejściowej: Zyberg, a ta jest z kolei spolszczoną formą niemieckiego nazwiska rodowego Syberg (inne formy: Sieberg, Siberg).
W omawianych tu podwójnych nazwiskach w uzusie dominuje odmiana wyłącznie członu drugiego, por. np.
Sprzedał go Janowi Andrzejowi Broel-Platerowi.
Antuzów po bez mała 200 latach władania nim przez Broel-Platerów stał się własnością Ledóchowskich.
Gotard i Wilhelm Bröel-Platerowie są protoplastami dwóch gałęzi tego domu.
Historia biblioteki jest nierozłącznie związana z historią Muzeum Narodowego Polskiego w Raperswilu założonego przez hrabiego Władysława Broël-Platera w 1870 r.
Róża Thun jest córką Marii Karoliny z Plater-Zyberków.
Herb Plater-Zyberków – jako fundatorów – jest umieszczony w witrażu „Madonna z Dzieciątkiem” w katedrze luterańskiej w Rydze.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego