Pochodzenie nazwy miejscowej Dusowce

 
Pochodzenie nazwy miejscowej Dusowce
25.10.2018
Proszę o znalezienie pochodzenia nazwy miejscowości (dziś to Niziny) Dusowce pow. Przemyśl. Czy może pochodzić od nazwiska właściciela ziemi biskupa grekokatolickiego lub książąt ruskich?
Nazwa Dusowce została utworzona od nazwy osobowej Dusz, Dusza lub wyrazu pospolitego dusza – oznaczającego dawniej m.in. ‘mieszkańców terenu dusznego, stanowiącego legat na rzecz kościoła’ (por. Nazwy miejscowe Polski. Historia, pochodzenie, zmiany, pod red. Kazimierza Rymuta, t. 2, Kraków 1997, s. 462) lub w znaczeniu przenośnym ‘człowieka’: „wieś z tysiąca dusz złożona” (por. tzw. Słownik warszawski, t. 1, s. 587) oraz sufiksu -owiec. W XIX w. była znana także nazwa Dusowice (por. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. 2, s. 231) wyraziściej sugerująca podstawę, od której utworzono ten ojkonim. W obu postaciach mamy do czynienia z przejściem sz w s.
Niestety, nie znam dziejów własności obszarów na ziemi przemyskiej, a także nazwisk właścicieli poszczególnych miejscowości, ale nie jest wykluczone, że właśnie od nazwiska jakiegoś dostojnika kościelnego pochodzi nazwa tej wsi, choć trudno to jednoznacznie rozstrzygnąć.
Kazimierz Sikora, Uniwersytet Jagielloński
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego