Podlaskie podjąć

Podlaskie podjąć
8.12.2017
8.12.2017
Mieszkam obecnie na Podlasiu w okolicy Białegostoku, choć pochodzę z Mazowsza i bardzo mierzi mnie, oprócz słynnego dla, używanie określenia podejmij zamiast podnieś. Kilka przykładów: Podejmij chusteczkę z podłogi, Podejmij kubek itp. Przyzwyczajona jestem, że słowo podejmij używane jest w określeniach typu: podjąć pracę, podjął jakieś działanie, a nie, jak ma to miejsce na Białostocczyźnie, do ‘podnoszenia czegoś skądś’. Co jest właściwe?
Pozdrawiam
Podjąć jako synonim podnieść jest notowane jeszcze przez SJP pod red. W. Doroszewskiego [https://sjp.pwn.pl/doroszewski/podjac;5474139.html] – z adnotacją: „w tym znaczeniu dziś coraz częściej: podnieść”. Wśród przykładów ilustrujących takie użycie są zarówno współczesne (podjąć słuchawkę telefonu), jak i dawne (Podjęto mosty i zemkniono zwory – Mickiewicz). Na Podlasiu znaczenie to się utrzymało i stanowi jedną z cech języka regionu.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego