Podły

Podły
31.01.2016
31.01.2016
Interesuje mnie pochodzenie i prawidłowe, pierwotne znaczenie słowa podły. Dziś wydaje się być w użyciu jako synonim zły, wredny, bez współczucia. Często jednak mówi się o podłym (zepsutym) jedzeniu czy upodleniu jako ‘pozbawieniu godności’.
Znaczenia synonimów są więc generalnie negatywne, jednak różnią się w dokładniejszym znaczeniu.
Proszę o odpowiedź i pozdrawiam.
Do przykładów, które Pani podała, dodajmy słowa kolędy „Anioł pasterzom mówił”: Chrystus się wam narodził
w Betlejem, nie bardzo podłym mieście
.

Przymiotnik podły wywodzi się z prasłowiańskiego wyrażenia *po dъlě znaczącego dosłownie ‘na długość’ i początkowo brzmiał podelszy. Z czasem uznano tę formę (podelszy) za stopień wyższy i stworzono (wtórnie) do niego stopień równy – podły.
Początkowo podelszy miał znaczenie odpowiadające wyrażeniu *po dъlě, czyli ‘na długość’ – wskazywał na coś, co leży obok czegoś innego, co leży wzdłuż czegoś. Stąd rozwinęło się kolejne znaczenie – ‘mniej wartościowy, mniej ważny, drugorzędny’. Takiej ewolucji znaczeniowej sprzyjały zarówno sens (‘leżący obok czegoś innego’ → ‘gorszy niż to’), jak i forma przymiotnika, nasuwająca skojarzenia ze stopniem wyższym (podelszy jak np. ładniejszy). Zaistniały więc warunki do powstania sztucznie utworzonej formy stopnia równego (podły), mającej znaczenie ogólne ‘zły, marny’.
W takim właśnie znaczeniu był podły używany przez stulecia – Jan Kochanowski pisał (z nadmierną skromnością): Tak ja, o zacny królu, twym imieniem swe podłe rymy zdobię, a XVIII-wieczny poeta, Franciszek Ksawery Dmochowski w swym poemacie mającym charakter podręcznika pisania „Sztuka rymotwórcza” przestrzegał m.in.: Cóżkolwiek piszesz, chroń się pisać stylem podłym. Znaczył więc podły ‘zły, marny, byle jaki, niskiej wartości’. Tak jest też używany współcześnie w wyrażeniach podłe jedzenie, podłe warunki, podła praca itp.
Jednocześnie bardzo zawęził swoje znaczenie – jeśli odnosi się do człowieka, to wskazuje na zło moralne, na brak etyki.
Dodam że historię tego słowa opisuje R. Pawelec w znakomitej publikacji Ciemne zwierciadło. Semantyka antywartości, Warszawa 2013.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego