Podmiot towarzyszący

Podmiot towarzyszący

21.05.2023
21.05.2023

Szanowni Eksperci,

czy poprawne jest orzeczenie w liczbie mnogiej w zdaniach typu:

Wiadomość o jej śmierci połączona z trudami podróży sprawiły, że Józef podupadł na zdrowiu.

Dobroć połączona z wiarą po prostu z niej emanują.

Niepewność połączona z nadzieją stają się nie do zniesienia.

Zastanawiam się, czy mamy tu do czynienia z podmiotem szeregowym — „połączona” to nie jest spójnik, a zatem czy nie powinna tu się znaleźć jednak liczba pojedyncza?

Z góry dziękuję za odpowiedź i serdecznie pozdrawiam

Stała czytelniczka Poradni

Swoisty rodzaj podmiotu szeregowego – tzw. podmiot towarzyszący – stanowią rzeczowniki połączone przyimkiem z lub jego funkcjonalnymi równoważnikami (najczęściej: wraz z/ze, razem z/ze). Podobną funkcję może pełnić w wypowiedzeniu imiesłów przymiotnikowy połączony wraz z przyimkiem z.

Oba człony podmiotu towarzyszącego są funkcjonalnie współrzędne i mogą zostać zastąpione szeregiem łącznym, por.:

  • Wiadomość o jej śmierci oraz trudy podróży sprawiły, że Józef podupadł na zdrowiu.
  • Dobroć oraz wiara po prostu z niej emanują.
  • Niepewność oraz nadzieja stają się nie do zniesienia.

Przy podmiocie towarzyszącym orzeczenie może być uzgodnione z obydwoma członami podmiotu i występować w liczbie mnogiej. Może również wystąpić w liczbie pojedynczej dla podkreślenia, że drugi składnik podmiotu jest w opinii mówiącego mniej ważny, drugorzędny, „towarzyszący”.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego