Poleciał za ocean

 
Poleciał za ocean
5.09.2017
Szanowni Państwo,
czy o kimś, kto udał się w podróż do Ameryki, należy napisać, że poleciał lub popłynął za ocean, czy raczej za Ocean? Czy może oba warianty są dobre?
Za ocean (vide Wielki słownik ortograficzny PWN pod redakcją E. Polańskiego, Warszawa 2017, wyd. IV dodruk poprawiony, s. 785: ocean -nu, -nie; -nów: bezkresny ocean, ale: Ocean Spokojny, Ocean Atlantycki, Ocean Indyjski). Wielka litera byłaby zasadna wtedy, gdybyśmy użyli pełnej nazwy własnej oceanu i napisali: poleciał (lub popłynął) za Ocean Atlantycki.
Maciej Malinowski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego