Poprawność pisowniowa wypowiedzenia

Poprawność pisowniowa wypowiedzenia

16.06.2023
16.06.2023

Wychowana w rodzinie protestantów abstynentów, nie wiedziałam, co odpowiedzieć.

Czy powyższe zdanie jest poprawne? Czy może między protestantami a absytentami powinien być łącznik, a przecinek jest zbędny?

Przywołane w pytaniu zdanie jest poprawne pod względem pisowniowym. Człon: wychowana w rodzinie protestantów abstynentów to tzw. określenie predykatywne. Konstrukcje tego rodzaju informują o cechach osoby wykonującej jakąś czynność w trakcie trwania tej czynności. Stanowią zwykle przymiotnikowe lub imiesłowowe określenia czasownika. Mogą być mniej lub bardziej rozbudowane.

Jeśli określenie predykatywne nie jest rozbudowane, a zwłaszcza gdy jest jednym wyrazem, to wówczas przecinek nie jest konieczny (por. np. Wyczerpany położył się spać). Jeśli natomiast określenie takie jest rozbudowane – jak w omawianym tu wypadku – przecinek zwyczajowo stawiamy.

Dywiz wstawiony między rzeczowniki protestanci i abstynenci byłby błędem, ponieważ oba człony nie są równorzędne znaczeniowo.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego