Poprawność tekstu piosenki

Poprawność tekstu piosenki

15.05.2023
15.05.2023

Dzień dobry,

moje pytanie odnosić się będzie do bardzo popularnej ostatnio piosenki pt. „Big klamoty”, a dokładniej mam wątpliwości dotyczące związku rządu. Czy autorka zamiast „dotknij me bimbały/dotknij me klamoty” nie powinna była zaśpiewać „dotknij mych bimbałów/klamotów”? Wydaje mi się, że czasownik „dotknąć” w znaczeniu fizycznym łączy się wyłącznie z dopełniaczem, ale im częściej słyszę ten utwór, tym jestem mniej pewna swojej racji. Pozdrawiam

Czasownik dotknąć w znaczeniu ‘stykać się z czymś, sięgać czegoś’ wymaga dopełniacza. Artystka powinna zatem zaśpiewać: Dotknij mych (albo: moich) klamotów. Dopełniacza wymaga również czasownik pragnąć w znaczeniu ‘bardzo chcieć, pożądać czegoś’. Tekst powinien zatem brzmieć: Pragniesz mych (albo: moich) bimbałów.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego