Poprawność użycia imiesłowowego równoważnika zdania

Poprawność użycia imiesłowowego równoważnika zdania
1.02.2019
1.02.2019
Dzień dobry
Czy można użyć konstrukcji typu: „Analizując poniższy cytat: (tu cytat złożony z kilku zdań), pracownik uznaje argumentację za właściwą”. Moim zdaniem jest to forma niepoprawna, zarówno z uwagi na interpunkcję (bo cytat jest kilkuzdaniowy) jak i użycie imiesłowu na początku zdania. Czy tak jest istotnie?

Z wyrazami szacunku
Wojciech Dąbrowski
Nie interpunkcja, nie składniowa budowa przytoczenia i nie użycie imiesłowowego równoważnika zdania na początku wypowiedzenia decydują o tym, że przytoczony w pytaniu tekst uznamy za niepoprawny. Wypowiedzenie może zaczynać się od imiesłowowego równoważnika zdania (np. Jedząc obiad, oglądał telewizję), a trzyzdaniowy cytat może się składać de facto z trzech wyrazów (np. Parafrazując słowa Cezara: „Przybyłem. Zobaczyłem. Zwyciężyłem”, napisał: „Venimus. Vidimus. Deus vicit”).
Rzecz w tym, że wspomniane wypowiedzenie MOŻE nie spełniać dwóch podstawowych zasad poprawnego użycia imiesłowowego równoważnika zdania. Zgodnie z pierwszą zasadą równoważnik i zdanie główne powinny mieć tożsamy (wspólny) podmiot mianownikowy, wskazujący wprost lub pośrednio wykonawcę czynności, o którym mowa w obu częściach zdania złożonego. Nie znając szerszego kontekstu, nie wiem, czy w obu członach wypowiedzenia wykonawcą czynności jest pracownik. Niewątpliwie pracownik uznaje argumentację, ale czy to on dokonuje analizy cytatu – tego do końca nie wiadomo.
Druga zasada poprawnego użycia imiesłowowego równoważnika zdania wymaga – w zależności od typu imiesłowu – jednoczesności lub uprzedniości czynności wyrażanych przez równoważnik i zdanie główne. Równoważnik zdania z imiesłowem współczesnym – a z takim mamy do czynienia w przytoczonym wypowiedzeniu – może być użyty tylko wtedy, gdy czynności wyrażone tym imiesłowem odbywają się równocześnie z czynnością zdania głównego. Wydaje się, że zazwyczaj analiza jakichś argumentów poprzedza ich uznanie, tak więc obie czynności nie zachodzą na siebie.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego