Poprawność zdania

Poprawność zdania

28.02.2024
28.02.2024

Jak poprawnie powinno brzmieć zdanie: „Pani razem z Rodzicami postarali się” czy „Pani z Rodzicami się postarali”?

Rzeczowniki w tzw. podmiocie towarzyszącym mogą być połączone zarówno samym przyimkiem z/ze, jak i jego funkcjonalnymi równoważnikami: razem z/ze lub wraz z/ze. Poprawne będą zatem następujące wypowiedzenia:

  • Pani z rodzicami się postarali.
  • Pani razem z rodzicami się postarali.
  • Pani wraz z rodzicami się postarali.

We wszystkich tych trzech wypadkach zaimek się nie może wystąpić na końcu zdania. Musi mieć szyk przedczasownikowy. Tak więc z tego powodu niepoprawna jest konstrukcja: *Pani razem z rodzicami postarali się.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego