Poprawność zdania

Poprawność zdania

15.03.2024
15.03.2024

Szanowni Państwo,

czy to zdanie jest poprawne:

„Wypisz z tekstu fragment o poglądach A. Mickiewicza na rolę wyobraźni w twórczości poetyckiej”?

Tak, jest poprawne. Konstrukcja fragment o czymś jest skróconą wersją sformułowania fragment mówiący o czymś. Rzeczownik pogląd ma oboczny schemat składniowy, por. pogląd na coś (np. na rolę wyobraźni, na pisarstwo) albo pogląd na temat czegoś (np. na temat roli wyobraźni, na temat pisarstwa).

Przytoczone w pytaniu wypowiedzenie mogłoby oczywiście przyjąć następującą formę:

  • Wypisz z tekstu fragment mówiący o poglądach A. Mickiewicza na temat roli wyobraźni w twórczości poetyckiej.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego