Poprzedniczka

Poprzedniczka
7.07.2016
7.07.2016
Bardzo proszę o wyjaśnienie, czy wyraz poprzedniczka ‘ta, która była gdzieś, robiła coś, zajmowała jakieś stanowisko itp. uprzednio przed kimś’: Siadała przy biurku swojej poprzedniczki (Słownik języka polskiego PWN pod red prof. Szymczaka) oznacza, że zarówno ta, która była wcześniej, jak i ta, która po niej nastąpiła, wykonywała te same funkcje? Czy Ośrodek Informatyki utworzony w 1980 r., przyłączony w 1990 r. do biura architektonicznego powstałego w 1970 r., jest poprzedniczką architektów?
Nie bardzo rozumiem pytanie – poprzedniczka to kobieta, która zajmowała się czymś przed osobą, która później robiła to samo. Nie można nazwać poprzedniczką kobiety, która nastąpiła po kimś – jest to bowiem następczyni.
Uważam ponadto, że w standardowej polszczyźnie nie użyjemy rzeczownika rodzaju żeńskiego w odniesieniu do jakiejś instytucji. Inaczej mówiąc – o ile powiemy: Instytut X był poprzednikiem wydziału Y, o tyle, jak sądzę, nie do końca akceptowalne będzie zdanie: Katedra X była poprzedniczką instytutu Y. W zdaniu, które Pani przytoczyła, jest zresztą mowa o ośrodku, a więc użylibyśmy tu rzeczownika męskiego – poprzednik. Mało logiczne wydaje się też to, że jakiś ośrodek jest (był) poprzednikiem architektów – architekci to ludzie, trudno sobie wyobrazić, że placówka naukowa jest poprzednikiem ludzi.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego