Poślica

Poślica
18.11.2019
18.11.2019
Szanowni Państwo!
W trakcie wywiadu profesor Bralczyk stwierdził, że prawidłową formą żeńską od słowa poseł jest poślica (analogicznie do karzełkarlica lub diabełdiablica). Biorąc pod uwagę, że słowniki zawierają inne formy (pani poseł i posłanka), czy stwierdzenie profesora należy potraktować jak żart?
Nie sądzę, żeby profesor Bralczyk mówił, że poślica jest poprawną formą – mógł co najwyżej stwierdzić (co i ja czynię), że jest to forma zgodna z systemem, czyli utworzona według istniejącej w gramatyce reguły (głoszącej, że od rzeczowników męskich zakończonych na -eł tworzymy nazwy żeńskie przed dodanie przyrostka -ica: orzeł – orlica, diabeł – diablica itd.). Nie jest to jednak równoznaczne z przyznaniem, że forma poślica jest poprawna. Na to bowiem, czy dana forma mieści się w normie językowej, wpływ ma wiele czynników, między innymi zwyczaj językowy. I to właśnie zwyczaj zadecydował (a także zapewne względy estetyczne), że mówimy posłanka – i tylko tę formę uznajemy za normatywną.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego