Posnania

Posnania

4.10.2022
4.10.2022

Szanowni Państwo,

piszę z wątpliwością dotyczącą deklinacji rzeczownika „Posnania”. Jest to nazwa własna jednej z galerii handlowych. Zastanawiam się, jak powinna ona być zapisana w dopełniaczu – „Posnani”, czy może „Posnanii”? Wydaje mi się, że powinno to być zgodne z odmianą imion (np. „Ani", nie: „Anii"), ale częściej spotykam drugi zapis.

Dziękuję za odpowiedź!

W dopełniaczu, celowniku i miejscowniku rzeczowników żeńskich zakończonych w mianowniku liczby pojedynczej na -nia wymawiane jako [-ńja] piszemy -nii. Z taką też pisownią będziemy mieli do czynienia w wypadku nazwy własnej pochodzenia łacińskiego Posnania [posnańja] – D.C.Ms. Posnanii, por. też inne, nierodzime wyrazy pospolite i nazwy własne: aronii, Danii, dystonii, harmonii, ironii, Kalifornii, linii, opinii, Polihymnii. Z kolei -ni piszemy w wyrazach zasadniczo rodzimych, których zakończenie wymawiamy w mianowniku jako [-ńa], por. np. Ani, Chyloni, dyni, Ewuni, Gdyni.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego