Powęska

Powęska
29.05.2016
29.05.2016
Mam pewien problem z odmianą mojego nazwiska w bierniku liczby pojedynczej i mnogiej. Nazwisko Powęska występuje w takiej formie dla kobiety jak i dla mężczyzny(nie: Powęski). Kiedy zapraszam mężczyznę, rozumiem, że prawidłowa forma to np. Jana Powęskę? Natomiast kiedy zapraszam kobietę o tym nazwisku, to jak powinna brzmieć prawidłowa forma: Katarzynę Powęskę czy Powęską?
Tak samo mam problem, jeśli chodzi o małżeństwo o tym nazwisku: Powęsków czy Powęskich? A może obie formy są poprawne?
Skoro nazwisko męskie brzmi Powęska, to jest to nazwisko rzeczownikowe (takie jak Wajda, Wałęsa, Janda, Kulesza, Nawałka), odmieniane – ze względu na to, że kończy się na -a – według deklinacji żeńskiej.
A zatem i w odniesieniu do kobiety, i w odniesieniu do mężczyzny przybierze ono formy takie, jakie mają rzeczowniki żeńskie zakończone na -a poprzedzone k, np. matka:
D. Nie ma pani Powęski / Nie ma pana Powęski
C. Dziękuję pani Powęsce / Dziękuję panu Powęsce
B. Widzę panią Powęskę / Widzę pana Powęskę
N. Idę z panią Powęską / Idę z panem Powęską
Ms, Myślę o pani Powęsce / Myślę o panu Powęsce.

W liczbie mnogiej nazwisko to odmienia się tak jak rzeczownik rodzaju męskiego, np. generał, a zatem:
D. Nie ma państwa Powęsków
C. Dziękuję państwu Powęskom
B. = D.
N. Idę z państwem Powęskami
Ms. Mówię o państwu Powęskach.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego