Pozdrawiam na końcu korespondencji mailowej

Pozdrawiam na końcu korespondencji mailowej

18.05.2024
18.05.2024

Dzień dobry,

czy zakończenie e-maili zwrotem ,,Pozdrawiam" jest poprawne? Zauważyłam, że większość piszących właśnie tym kończy konwersacje, ale nie jestem pewna czy każdy, w każdej sytuacji może używać tego zwrotu. Na przykład: czy student powinien używać ,,Pozdrawiam" w stosunku do wykładowcy? A może ,,Z wyrazami szacunku", ,,Z poważaniem"?

Uprzejmie proszę o rozwianie moich wątpliwości.

Pozdrawiam – jako formuła grzecznościowa na koniec korespondencji mailowej – jest dopuszczalna w kontaktach nieoficjalnych (swobodnych) i półoficjalnych. Jeśli natomiast piszemy do wykładowcy, przełożonego bądź każdej innej osoby, która stoi w hierarchii wyżej od nas, powinniśmy się posługiwać najbardziej neutralnymi pod względem stylistycznym formułami, tzn. Z poważaniem bądź Z wyrazami szacunku. Nie należy się przy tym przejmować, że zakończenia tego rodzaju brzmią przesadnie podniośle lub wręcz pompatycznie. Jest to rodzaj konwencji właściwy dla maili oficjalnych.

Należy przy tym pamiętać, że polska grzeczność językowa ulega od ponad trzech dekad dynamicznym zmianom. Coś, co kiedyś uznalibyśmy za całkowicie niedopuszczalne, dziś jest przez nas do jakiegoś stopnia aprobowane. Jeden wykładowca przejdzie nad Pozdrawiam serdecznie w studenckim mailu do porządku dziennego, innego to wręcz zirytuje. Jeśli zatem – najzwyczajniej w świecie – chcemy lub musimy być grzeczni w języku, warto się posługiwać formułami tradycyjnymi i neutralnymi, bo te nie powinny budzić złych emocji u nikogo.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego