Pozostawiać

 

Pozostawiać

10.03.2021

Szanowni Państwo,

Pozostawiam to do Państwa decyzji  – czy do jest potrzebne, czy raczej zbędne i błędne? A może obie wersje są poprawne? Będę bardzo wdzięczna za odpowiedź, bo nie pierwszy raz zatrzymuję się nad tym zdaniem.

Szanowna Pani,

w interesującym Panią zdaniu czasownik pozostawiać realizuje znaczenie opisane w Wielkim słowniku języka polskiego ze słownikiem wyrazów bliskoznacznych PWN jako ‘zdawać się w czymś na kogoś’, ilustrowane przykładem Pozostawiam to twojej domyślności. Mamy tu zatem konstrukcję pozostawiać coś (B.) czemuś (C.), czyli tę realizowaną w zdaniu Pozostawiam to państwa decyzji. Jednocześnie jednak znaczenie to może być „obsługiwane” przez wyrażenie przyimkowe (do + D.), z czego zdaje sprawę Wielki słownik języka polskiego pod red. P. Żmigrodzkiego, który podaje następujące przykłady użycia: pozostawiać do interpretacji, pozostawiać do rozstrzygnięcia (należy dodać, że tu definicja jest inaczej sformułowana, jednak oddaje ten sam sens co definicja ze słownika PWN: ‘powstrzymywać się od jakiegoś rodzaju działań, pozwalając tym samym innej osobie na ich wykonywanie’). Zgodnie z tym i zdanie Pozostawiam to do państwa decyzji wydaje się usankcjonowane zwyczajem. Szybka kwerenda użyć w Narodowym Korpusie Języka Polskiego potwierdza istnienie obu konstrukcji.

Gdybym zaś miała zdać się wyłącznie na własne odczucie językowe, to opowiedziałabym się za zwrotem pozostawiać coś decyzji.


Z pozdrowieniami

Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego