Prof. UW

 
Prof. UW
29.05.2016
Szanowni Państwo,
w formalnych dokumentach spotykam się z różną pisownią stanowiska profesora nadzwyczajnego. Proszę o wskazanie prawidłowej formalnej pisowni.

dr hab. Jan Kowalski – prof. UW
dr hab. Jan Kowalski – prof. nadzw. UW
dr hab. Jan Kowalski, prof. UW
dr hab. Jan Kowalski, prof. nadzw. UW
prof. UW dr hab. Jan Kowalski
prof. nadzw. UW, dr hab. Jan Kowalski

Zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów najwłaściwszym zapisem jest następujący:
dr hab. Jan Kowalski, prof. UW.

Dopuszcza się też użycie skrótu nadzw. po skrócie prof., a zatem:
dr hab. Jan Kowalski, prof. nadzw. UW.

Formy z myślnikiem oddzielającym wyrażenie „prof. + skrótowiec nazwy uczelni” są nieskodyfikowane. Za niewłaściwe, bo przynależne tylko profesorom tytularnym, uznaje się umieszczanie wyrażenia typu prof. UW przed nazwiskiem, nawet w połączeniu z nazwą stopnia naukowego dr hab..
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego