Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia-Psie Pole

Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia-Psie Pole

20.05.2021
20.05.2021

Jak poprawnie zapisać „Wrocław Psie Pole” w nazwie urzędu? Z łącznikami czy bez? Psie Pole co prawda nie jest już dzielnicą Wrocławia, jednak taka nazwa pozostała w nazwach sądów czy urzędów (np. Urząd Skarbowy Wrocław Psie Pole, Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia Psie Pole). „Wrocław Psie Pole” chociaż pochodzi od nazwy geograficznej, teraz jest tylko częścią nazwy instytucji.


Czy inaczej zapiszemy nazwę stacji kolejowej „Wrocław Psie Pole”?

Psie Pole to nazwa byłej dzielnicy samorządowo-administracyjnej Wrocławia. Obecnie funkcjonuje wraz z nazwą miasta wyłącznie w wieloczłonowych nazwach organów administracji rządowej i specjalnej (urząd skarbowy, prokuratura, policja, ZOZ itp.). Mimo że wyrażenie Wrocław-Psie Pole nie stanowi już nazwy miejscowej sensu stricto, to nadal oba człony identyfikują określoną jednostkę administracyjną i w związku z tym pisownia z dywizem powinna być zachowana, por. np. Urząd Skarbowy Wrocław-Psie Pole, Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia-Psie Pole. Podobnie należy postąpić w wypadku nazwy stacji kolejowej.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego