Prośba o…

Prośba o…

12.10.2023
12.10.2023

Prośba o…

Mam pytanie do Pani Profesor Kłosińskiej, bezpośrednio nawiązujące do odpowiedzi z dzisiejszego newslettera z Poradni Językowej.

Gdyby wyrażenie „Prośba o analizę dokumentów” pojawiło się w nagłówku e-maila, to również oceniałaby je Pani jako niewłaściwe?

Dwa przykłady e-maila poniżej.

Temat: Prośba o analizę dokumentów

Treść A: Dzień dobry, uprzejmie proszę o przeanalizowanie dokumentów i przesłanie swojej opinii. (…)

Treść B: Cześć, rzuć na to okiem i daj znać, co sądzisz. (...)

Szanowna Pani,

ocena poprawnościowa pani profesor Katarzyny Kłosińskiej dokonana została – w kontekście postawionego pytania – z punktu widzenia polszczyzny ogólnej i normy wzorcowej. Natomiast oprócz normy wzorcowej i użytkowej, które odnoszą się do języka standardowego, mamy jeszcze tzw. normę profesjonalną. Obejmuje ona te elementy języka prymarnie pisanego, które są aprobowane w danym środowisku zawodowym oraz w stylu urzędowo-kancelaryjnym. Konstrukcja składniowa: {prośba + o co} jest właściwa dla nagłówków pism kierowanych do urzędów, instytucji lub ich przedstawicieli albo też urzędów i instytucji do obywateli w celu uzyskania czegoś, por. np.

 • Prośba o opinię dotyczącą funkcjonowania dziecka w szkole
 • Prośba o podanie odczytu z wodomierzy
 • Prośba o pomoc w identyfikacji sprawców znieważenia mężczyzny z powodu jego przynależności narodowej
 • Prośba o przekazanie dokumentacji
 • Prośba o przesłanie dokumentacji
 • Prośba o wydanie kserokopii opinii
 • Prośba o wypisanie leków stałych
 • Prośba o zapomogę

W języku prawnym i prawniczym mamy wręcz gatunki tekstów z prośbą o… w tytule (nagłówku), por. np.

 • Prośba o ułaskawienie
 • Prośba o przywrócenie terminu
 • Prośba o uniewinnienie

Nie ma zatem przeciwwskazań, by używać w korespondencji biurowej – w szczególności w temacie maila – sformułowań typu: Prośba o analizę dokumentów.


Łączę pozdrowienia

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego