Przecinek między spójnikiem a wplecionym po nim imiesłowem

Przecinek między spójnikiem a wplecionym po nim imiesłowem
12.01.2016
12.01.2016
Szanowni Państwo,
Na początku zdania w tekstach matematycznych często pojawiają się sformułowania typu Wobec równości x=y, lewa strona przyjmuje postać…,
Stąd, biorąc x=y, otrzymujemy….
Czy pojawiający się w nich przecinek jest do przyjęcia? Wiem, że unika się stawiania przecinka po niezdaniowych wyrażeniach inicjalnych, jednak w obu wypadkach odpowiada on wyraźnemu akcentowi zdaniowemu.
Z wyrazami szacunku
Czytelnik
Współczesna interpunkcja ma charakter składniowy, a nie intonacyjno-retoryczny, tak więc przecinki nie muszą być związane z miejscem padania akcentu zdaniowego oraz przestankami oddechowymi. W pierwszym z przywołanych w pytaniu zdań nie da się uzasadnić obecności przecinka. W drugim wypowiedzeniu imiesłowowy równoważnik zdania można fakultatywnie wydzielić przecinkami (tudzież myślnikami) z obu stron dla zachowania pełnej zgodności z konstrukcją składniową. Należy jednak podkreślić, iż w związku z tendencją do unikania nadmiaru przecinków wytworzył się zwyczaj pomijania przecinka między spójnikiem a wplecionym po nim imiesłowem.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego