Przecinek po dopowiedzeniu lub przydawce: Jej druga, nieco mniej sławna (?) strona

Przecinek po dopowiedzeniu lub przydawce: Jej druga, nieco mniej sławna (?) strona
2.12.2015
2.12.2015
Zwracam się z uprzejmą prośbą o rozwiązanie sporu, który (niezałagodzony) grozi niechybnym rozbiciem rodziny. Otóż spór toczy się wokół poprawności (bądź nie) następującego zdania: Jej druga, nieco mniej sławna, strona.
Otóż jedna ze stron sporu uważa, że użycie drugiego przecinka jest błędne. Druga zaś, że jest ono poprawne, acz nieobligatoryjne i zależne tylko od inwencji autora. Jak to więc jest z tą interpunkcją?
Z pozdrowieniem serdecznym i uszanowaniem
Janina
Szanowna Pani,
w istocie Państwa spór rodzinny można sprowadzić do pytania o to, jak zakwalifikować wyrażenie nieco mniej sławna w przytoczonym zdaniu: czy jest ono pełnoprawną przydawką niosącą pierwszoplanową treść charakteryzującą rzeczownik (wówczas drugiego przecinka stawiać nie należy) – czy dopowiedzeniem (wówczas drugi przecinek jest konieczny). Skłaniałabym się ku drugiej interpretacji, tzn. postawiłabym dwa przecinki (albo dwa myślniki), ale nie upieram się przy niej.
Trudno w istocie kategorycznie twierdzić, że jakiś człon zdania jest dopowiedzeniem albo nim nie jest, bo należy ono do pojęć nieostrych (mówi się, że dopowiedzenie to dokładniejsze określenie, wprowadzane dodatkowo, uzupełniające części zdania albo je ograniczające – ale co to dokładnie w praktyce znaczy – niełatwo powiedzieć).
Z tego powodu należałoby uznać również taką interpretację, że mamy do czynienia z dwiema pełnoprawnymi przydawkami, które rozdzielić należy, ale też które nie wymagają przecinka przed określanym rzeczownikiem.
A zatem uznałabym obie wersje interpunkcyjne:
Jej druga, nieco mniej sławna, strona.
i
Jej druga, nieco mniej sławna strona.
za poprawne, ale na pewno odrzuciłabym zależność drugiego przecinka od „inwencji autora”, jak Pani pisze.
Pozostaję z nadzieją na trwałość Pani rodziny mimo tego, co napisałam wyżej.
Agata Hącia
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego