Przecinek po pomimo

Przecinek po pomimo
21.11.2015
21.11.2015
Szanowni Państwo,
chciałem zapytać, czy ze względu na rozpoczęcie zdania od przyimka pomimo trzeba wstawić przecinek w zdaniu:
Pomimo zwiększonych podatków i stałych prześladowań(,) prosty lud nie miał odwagi zbuntować się przeciwko tyranii ?
A także, czy poprawna będzie forma z wtrąceniem
Prosty lud, pomimo zwiększonych podatków i stałych prześladowań, nie miał odwagi zbuntować się przeciwko tyranii ?
Dziękuje serdecznie!
Oba zdania są zdaniami pojedynczymi. Element Pomimo zwiększonych podatków i stałych prześladowań jest w nich okolicznikiem (okolicznikiem przyzwolenia). Takich części nie oddziela się przecinkiem od grupy składającej się z podmiotu i orzeczenia, a zatem w pierwszym zdaniu przecinek jest niepotrzebny.
Gdyby zamiast okolicznika pojawiło się zdanie podrzędne (np. Mimo że podniesiono podatki… ), to należałoby je oddzielić przecinkiem od zdania nadrzędnego: prosty lud nie miał odwagi…
W zdaniu drugim okolicznik rozbija grupę „podmiot + orzeczenie”, a zatem powinien być zamknięty przecinkami z obu stron.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego