Przecinek przed jeżeli

Przecinek przed jeżeli

19.12.2022
19.12.2022

Dzień dobry, czy można nie postawić przecinka przed „jeżeli”, w przypadku gdy zdanie wtrącone stanowi warunek tylko dla części zdania nadrzędnego? Np. w zdaniu „Podatnik jest zwolniony z podatku jeżeli w stosunku do co najmniej czworga dzieci wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało”. Czy gdyby nie postawić przecinka przed „jeżeli” warunek „zamieszkiwania” dotyczyłby tylko funkcji opiekuna prawnego, czy także „władzy rodzicielskiej”?

Szanowny Panie,

jeżeli wprowadza zdanie podrzędne, a zatem (o ile nie stoi po nim imiesłów zakończony na -ąc lub -łszy / -wszy) obowiązkowo stawiamy przed nim przecinek. Brak przecinka nie wpływa na sens zdania, a wyłącznie na jego poprawność.

Właściwa zatem (pod względem interpunkcyjnym) postać zdania to: Podatnik jest zwolniony z podatku, jeżeli w stosunku do co najmniej czworga dzieci wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało.


Z pozdrowieniami

Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego