Przecinek przed niż w zdaniach porównawczych złożonych

 
Przecinek przed niż w zdaniach porównawczych złożonych
12.04.2019
Szanowni Językoznawcy,
czy w zdaniu Widać, że chciano zrobić coś więcej niż tylko posprzątać powinien być przecinek przed niż? Profesor Bańko pisze, że zdanie Wolę pójść z Kasią na randkę niż odrabiać lekcje nie jest zdaniem złożonym i nie powinno być tu przecinka. Czy to ten sam przypadek? Zastanawia mnie też porada zatytułowana Lepiej z mądrym zgubić, niż z głupim znaleźć, w której akurat jest przecinek. To jak to powinno być z tym niż przy bezokolicznikach?

Dziękuję,
Anna
Gdyby zdanie brzmiało Wolę pójść z Kasią na randkę niż do kina, wtedy przed niż przecinka byśmy nie postawili, gdyż porównań niebędących zdaniami nie oddziela się przecinkami. Reguła [379] 90.H.1 nie odnosi się do tego przypadku – chodziło o zdania porównawcze złożone Wolę pójść z Kasią na randkę, niż odrabiać lekcje, a więc przecinek przed niż musi się pojawić (vide także E. Polański, M. Szopa, E. Dereń, Poradnik interpunkcyjny, Chorzów 2010, s. 99-101: 3. Przecinek w wyrażeniach i wypowiedzeniach porównawczych, 3.8: W zdaniach porównawczych złożonych stawiamy przecinek przed członami porównującymi). Słusznie więc w innej poradnianej odpowiedzi na temat tego, jak należy rozumieć powiedzenie Lepiej z mądrym zgubić, niż z głupim znaleźć, nie zakwestionowano interpunkcji zdania z przecinkiem przed niż. W zdaniu, o które pyta internautka, musi być tak samo: Widać, że chciano zrobić coś więcej, niż tylko posprzątać.
Maciej Malinowski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego