Przecinki w zdaniach – różne sytuacje

Przecinki w zdaniach – różne sytuacje
5.04.2016
5.04.2016
Szanowni Eksperci,
proszę o opinię, czy w poniższych dwóch zdaniach brakuje jakichś przecinków. Miejsca, co do których mam wątpliwości, oznaczyłem nawiasami.

  1. Pędził nie wiadomo(,) ile km/h, ale o wiele za szybko.
  2. Ból wieńcowy to ból o charakterze ucisku, ściskania lub pieczenia(,) umiejscowiony za mostkiem.
  3. Kanada jest drugim(,)po Rosji(,) największym krajem na świecie.


Z poważaniem
Czytelnik
W pierwszym zdaniu nie powinno być przecinka w miejscu oznaczonym jako wątpliwe. Wyrażenie nie wiadomo ile ma charakter utartego zwrotu, złożonego z czasownika nie wiadomo i zaimka; w takich wypadkach (również wtedy, gdy zamiast zaimka jest spójnik) nie stawia się przecinka, zgodnie z tym, co podaje Słownik interpunkcyjny języka polskiego z zasadami przestankowania J. Podrackiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 184.
W drugim zdaniu przecinek powinien wystąpić – rozdzieli dwie rozbudowane grupy przydawkowe (1. o charakterze ucisku, ściskania lub pieczenia, 2. umiejscowiony za mostkiem).
W trzecim zdaniu obecność przecinków lub ich brak wpływa na sens całości.
Zdanie Kanada jest drugim po Rosji największym krajem na świecie oznacza, że pierwsza jest Rosja, po niej idzie pierwszy kraj, a po nim – Kanada. Wersja: Kanada jest drugim, po Rosji, największym krajem na świecie oznacza, że Kanada jest tuż za Rosją. Decyzja o postawieniu przecinków zależy zatem od sensu zdania.
Agata Hącia
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego