Przedstawiamy się

Przedstawiamy się
5.03.2009
5.03.2009
Szanowni Państwo,
uczono mnie, że przedstawienie się oznacza podanie nazwiska (w przypadku osoby dorosłej) lub imienia (gdy dziecko przedstawia się dziecku). „Witold Ogryzek” to nie przedstawienie się, ale podanie personaliów. Przyznam, że bardzo mi się nie podoba, gdy ludzie zamiast się przedstawić i w chwilach, gdy sytuacja tego wymaga, podają personalia, jak chłopi w gminie indagowani przez pana urzędnika. Jaka jest Państwa opinia na ten temat?
Z poważaniem – Ogryzek
Przedstawianie się komuś (nie przedstawianie komuś kogoś) to rodzaj ceremonii grzecznościowej, podczas której jedna osoba podejmuje inicjatywę poinformowania innej osoby lub innych osób o swoim imieniu i nazwisku, nazwisku lub tylko imieniu. Informacje te mogą być wzbogacone – w zależności od sytuacji mówienia – o zawód mówiącego, jego relacje z innymi osobami z towarzystwa lub z firmy itp. Motywacją takiego zachowania jest przekazanie ogólnej treści: 'Mówię, że chcę, żebyś wiedział, z kim rozmawiasz / z kim będziesz rozmawiał'. (Więcej na temat przedstawiania się i przedstawiania komuś kogoś napisałam w książce Polska grzeczność językowa, Kielce 2002).
Poprzedzenie formy imienia i nazwiska, nazwiska czy imienia formami wprowadzającymi należy do obowiązków grzecznościowych osoby przedstawiajacej się jako pierwsza (inicjującej ceremonię przedstawiania się). Osoba ta używa na ogół takich form wprowadzających, jak: „Jestem…”, „Nazywam się…”, „Moje nazwisko…” (w tym ostatnim wypadku należy podać tylko nazwisko, bez imienia). W sytuacjach bardziej eleganckich stosowane są formy w rodzaju: „Pani pozwoli, że się przedstawię…”, „Nie miałem przyjemności być pani przedstawiony…” lub częściej: „My się jeszcze nie znamy…”, „Poznajmy się…” itp.
Natomiast osoba, której ktoś w powyższy sposób się przedstawił (kolejność i pierwszeństwo przedstawiania się to oddzielny problem grzecznościowy), wymienia zazwyczaj tylko swoje imię i nazwisko, nazwisko lub tylko imię. W wypadku, gdy osoba ta jest powszechnie znana bądź znana w danym środowisku czy towarzystwie, wypowiada formułkę grzecznościową typu „Bardzo mi miło”, „Bardzo mi przyjemnie”, „Cieszę się, że mogę panią poznać”. I chociaż poradniki dobrego wychowania (zwłaszcza biznesowe) takiego zachowania nie zalecają, to zwyczaj ten jest na tyle rozpowszechniony i w praktyce miły, że nie warto z niego rezygnować.
Małgorzata Marcjanik, prof., UW
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego