Przedziały czasowe

Przedziały czasowe

1.05.2022
1.05.2022

Dzień dobry. Mam pytanie odnośnie prawidłowego rozumienia przedziałów. Specyfikacja przetargowa zawiera zasady punktacji w ramach kryteriów oceny ofert. Przedziały są dwa : pierwszy do 6 godzin (czas reakcji) zaoferowanie takiego czasu powoduje przyznanie 20 pkt, drugi przedział od 6 do 12 godzin - zaoferowanie takiego czasu reakcji powoduje przyznanie 10 pkt. Oferent zaoferował czas reakcji wynoszący 6 godzin. Czy przy takim opisie kryterium "do 6 godzin" za 6 godzin otrzyma 20 czy 10 pkt.

Sformułowanie czas reakcji do 6 godzin (bez dookreślenia: włącznie) oznacza, że reakcję należy podjąć najdalej w piątej godzinie i pięćdziesiątej dziewiątej minucie od zgłoszenia. Tym samym zaoferowanie reakcji w szóstej godzinie oznacza działania w drugim przedziale czasowym (od godz. 6 minut 00 do godz. 11 minut 59), za co należy się 10 punktów.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego