Przydawki integralne wyodrębniające

Przydawki integralne wyodrębniające

9.01.2023
9.01.2023

Szanowni Państwo,

moje pytanie dotyczy interpunkcji w przypadku szeregów rozbudowanych przydawek postpozycyjnych, wyrażonych imiesłowem. Czy uprawnione jest traktowanie kilku tego rodzaju przydawek jako integralnych i nieoddzielanie ich od siebie przecinkami? Przykład: „Ryby występujące w Morzu Czarnym wpisane na listę gatunków chronionych zostały na rysunku oznaczone numerem 1”.

Będę bardzo wdzięczna za odpowiedź.


Przydawki integralnej wyodrębniającej, tzn. wyznaczającej zakres określanego rzeczownika, nie oddzielamy przecinkiem od tegoż rzeczownika, por. np.

  • Ujrzał młodą dziewczynę wychodzącą z domu.

Ale kiedy mamy do czynienia z szeregiem takich równorzędnych przydawek integralnych, musimy je oddzielać przecinkami od siebie (tak jak oddzielamy każdy inny szereg przydawek o tożsamej funkcji), por. np.

  • Ujrzał młodą dziewczynę wychodzącą z domu, palącą jednocześnie papierosa, rozmawiającą przez komórkę.

W przywołanym w pytaniu podpisie do rysunku mamy dwie przydawki integralne wyodrębniające, które – dla większej przejrzystości tekstu – powinny być połączone spójnikiem i, por.

  • Ryby występujące w Morzu Czarnym i wpisane na listę gatunków chronionych zostały na rysunku oznaczone numerem 1.

Można także rozważyć inną pod względem składniowym redakcję podpisu, por.

  • Ryby, które występują w Morzu Czarnym i są wpisane na listę gatunków chronionych, zostały na rysunku oznaczone numerem 1.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego