Przymiotnik od Andriej (Andrzej) Markow

Przymiotnik od Andriej (Andrzej) Markow
19.09.2019
19.09.2019
Szanowni Państwo,
w matematyce pewną klasę procesów stochastycznych tworzą tzw. procesy Markowa (od Andrzeja Markowa). Chciałbym zapytać, jak należy skonstruować formę przymiotnikową tej nazwy, tj. czy powinniśmy mówić o procesach markowskich czy też markowowskich?
Obie formy występują w literaturze matematycznej. Pierwsza jest chyba popularniejsza, choć w moim odczuciu to druga wydaje się poprawna (być może przez analogię do konstrukcji Newtonnewtonowski).

Z pozdrowieniami,
DJ
Formą właściwą jest przymiotnik markowowski, utworzony przyrostkiem rozszerzonym -owski dodanym do nazwy osobowej Markow. Wielki słownik ortograficzny PWN pod red. E. Polańskiego (Warszawa 2017, s. 659) zamieszcza hasło Markow: Andriej Markow, jednak nie podaje adiectivum. Możemy się jednak podeprzeć nazwiskiem Szołochow: Michaił (a. Michał) Szołochow widniejącym w tym słowniku na s. 1119 i formami Szołochowowski (czyj?) i szołochowowski (jaki?). Słusznie zatem użyto słowa markowowski we fragmencie tekstu: „Proces stochastyczny Xtt nazywamy procesem markowowskim, jeśli dla każdego momentu t0 prawdopodobieństwo dowolnego położenia systemu w przyszłości (t>t0) zależy tylko od jego położenia w chwili t=t0 i nie zależy od tego, w jaki sposób proces ten przebiegał w przeszłości. Mówimy, że jest to proces bez pamięci” (B. Filipowicz, Modele stochastyczne w badaniach operacyjnych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1996, s. 27). W literaturze matematycznej należałoby zatem stawiać wyłącznie na słowo markowowski i wyeliminować z niej wariant markowski.
Maciej Malinowski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego