Przymiotnik od szlachta polska

 
Przymiotnik od szlachta polska
18.01.2018
Szanowna Poradnio,
jak brzmi poprawnie utworzony przymiotnik od szlachty polskiej: polskoszlachecki czy szlacheckopolski?
W polszczyźnie dość regularnie tworzymy przymiotniki od wyrażeń składających się z rzeczownika i określającej go przydawki dopełniaczowej, por. np. teoria literatury – teoretycznoliteracki, teoria mnogości – teoriomnogościowy itp. W formie pochodnej zachowany jest szyk podstawy. Nie ma natomiast w polszczyźnie wzorca słowotwórczego do tworzenia przymiotników od wyrażenia składającego się z rzeczownika i przydawki przymiotnikowej mającej szyk porzeczownikowy. W uzusie można znaleźć niewiele tego typu konstrukcji (głównie w tekstach naukowych i profesjonalnych), przy czym nie ma jednoznaczności co do szyku elementów składowych, por. np. prawnoautorski lub autorskoprawny (od prawo autorskie), ale tylko cywilnoprawny (od prawo cywilne).
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego