Przymiotnik od wyrażenia sztuczna inteligencja

Przymiotnik od wyrażenia sztuczna inteligencja

22.04.2024
22.04.2024

Wielce szanowna i potrzebna Poradnio.

Ostatnio coraz częściej słyszy się o sztucznej inteligencji, a zapewne to dopiero początki stosowania tego terminu. Niewątpliwie zajdzie potrzeba ukucia utworzonego od niego przymiotnika. Jaki byłby zgodny z językiem polskim? Słyszałem ejajowy, wygodny, bo krótki, ale brzmi dziwnie, z kolei sztucznointeligentny jest długi, a człon -inteligentny kojarzy się z inteligentem, a nie inteligencją, czy nie lepszy byłby inteligencyjny, jak tolerancyjny, a nie tolerantny od tolerancja.

Serdecznie pozdrawiam

Janusz

Szanowny Panie,

przymiotnika od wyrażenia sztuczna inteligencja nie da się stworzyć – nomen omen – sztucznie. Tego rodzaju formacje powstają w naturalnych procesach nazewniczych. Ktoś tworzy neologizm i wprowadza go do obiegu języka. Inni z kolei – jeśli uznają daną konstrukcję za funkcjonalną – podchwytują ją i powielają.

Na razie w uzusie konkurują dwie formy, z których jedną uznał Pan za „dziwną”, a drugą – za „długą”, por.

  • Choć oczywiście korzystamy z tego wzrostu popularności, powiększając nasz AI-owy zespół i szukając kolejnych możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji.
  • Dzięki temu organizacja może tworzyć nowy, AI-owy „mózg” firmy.
  • Piotr opowie nam o tym, co musi posiadać zespół realizujący typowy projekt AI-owy.
  • Pozostali albo zostaną zastąpieni przez swoje sztucznointeligentne odpowiedniki, albo będą przez nie kontrolowani.
  • Sztucznointeligentny kolaż wykonany techniką mordu na pikselach.

Druga z form pojawia się również w tytułach tekstów specjalistycznych i naukowych, por. np.

  • Analiza sztucznointeligentna
  • Język sztucznointeligentny
  • Sztucznointeligentne systemy ustalające trasę
  • Sztucznointeligentne urządzenie wspomagające diagnostykę łagodnych zaburzeń poznawczych

Przymiotnik inteligencyjny jest poprawnie utworzonym derywatem. Problem z nim jest jednak taki, że jako formacja słowotwórcza jest nieprzejrzysty znaczeniowo w kontekście sztucznej inteligencji. Jak pokazuje uzus, rodzimi użytkownicy języka oczekują od nowo tworzonego derywatu, że w swojej budowie będzie się odwoływał nie tylko do podstawy rzeczownikowej, lecz również przymiotnikowego członu określającego rodzaj tejże inteligencji. Czas pokaże, która z form ostatecznie przyjmie się w języku. Czy któraś z dwóch obecnych, czy też jakaś zupełnie nowa?

Łączę pozdrowienia

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego