Przymiotniki złożone środkowosymetryczny, osiowosymetryczny

 
Przymiotniki złożone środkowosymetryczny, osiowosymetryczny
27.02.2017
Szanowni Państwo,
mam pytanie o pisownię wyrażeń środkowo lub osiowo + symetryczny. W podręczniku matematyki spotkałem się z pisownią rozdzielną. Wynikałoby z niej, że osiowo i środkowo traktujemy jako przysłówki określające „symetryczność”. Ja bym tu jednak widział przymiotniki złożone: środkowosymetryczny, osiowosymetryczny, powstałe od wyrażeń symetria środkowa, symetria osiowa. Określa się nimi zwykle figurę, która ma środek czy też oś symetrii.

Z wyrazami szacunku
Czytelnik
Pana rozumowanie jest jak najbardziej słuszne. Przymiotniki złożone pochodzące od wyrażeń symetria środkowa i symetria osiowa zapisuje się łącznie: środkowosymetryczny i osiowosymetryczny. Są zatem figury środkowosymetryczne (po obróceniu o 180 st. wyglądają tak samo, a punkt, względem którego obracamy całość, jest jej środkiem symetrii) i są figury osiowosymetryczne (dwie części figury pokrywają się, a linia zagięcia jest osią symetrii). Mogą być jeszcze figury nieśrodkowosymetryczne i nieosiowosymetryczne (tak właśnie należy to zapisywać).
Maciej Malinowski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego