Raczej fundraising, fundraiser, fundraiserka

Raczej fundraising, fundraiser, fundraiserka
11.05.2016
11.05.2016
Wraz z profesjonalizacją organizacji pozarządowych w Polsce coraz częściej wśród pracowników pojawia się stanowisko pochodzące z języka angielskiego – fundraiser. Jaka powinna być jego poprawna pisownia w języku polskim? Właśnie fundraiser czy też fund-raiser, fund raiser? A dziedzina, którą się zajmuje, to: fundraising, fund-raising, fund raising – czy też jeszcze jakiś inny zapis jest poprawny?
Terminu fundraising (ang. ‘zbieranie pieniędzy, kwestowanie, gromadzenie funduszy’, od fund ‘fundusz, środki, pieniądze’, to raise ‘zebrać’) używa się na określenie wszelkich działań służących zdobywaniu pieniędzy lub darowizn rzeczowych na cele społeczne i charytatywne (np. dla domów dziecka czy hospicjów) przez proszenie o wsparcie osób prywatnych, firm, fundacji dobroczynnych, instytucji rządowych czy samorządowych. Zajmują się tym odpowiednio przeszkoleni fundraiserzy i fundraiserki (ang. fundraisers) zrzeszeni głównie w Polskim Stowarzyszeniu Fundraisingu należącym do Europejskiego Stowarzyszenia Fundraisingu (European Fundraising Association, EFA).
Jeśli chodzi o pisownię, to w polskich tekstach najczęściej spotyka się postać graficzną fundraising, fundraiser, fundraiserzy, fundraiserki, ale w angielszczyźnie możliwy jest – okazuje się – oboczny zapis fund-raising, fund-raiser, fund-raisers oraz fund raising, fund raiser, fund raisers.
Wydaje się, że najlepiej postawić na wariant zleksykalizowany (chyba wygodniejszy w użyciu…) fundraising, fundraiser, fundraiserzy, fundraiserki.
Teoretycznie można by się pokusić o spolszczenie pomawianych anglicyzmów, ale wówczas trzeba by się zastanowić, czy lepsze są hybrydy fundrajzing, fundrajzer, fundrajzerka, fundrajzerzy, fundrajzerki (jak np. keczup = ketchup), czy polonizmy oparte na całkowitej wymowie angielskiej fandrejzing, fandrejzer, fandrejzerka, fandrejzerzy, fandrejzerki.
Maciej Malinowski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego