Redukcja podwojonych spółgłosek tt podczas adaptacji ortograficznej anglicyzmu

Redukcja podwojonych spółgłosek tt podczas adaptacji ortograficznej anglicyzmu

6.02.2024
6.02.2024

Czy poprawny jest zapis słowa "spotters" z jednym t, czyli "spoters"?

Przywołany w pytaniu rzeczownik oznacza ‘policjanta odpowiedzialnego za monitorowanie środowiska kibiców oraz wszelkie działania na rzecz kulturalnego kibicowania’. Wyraz ten występuje w polszczyźnie w formach obocznych – oryginalnej spotters oraz spolszczonej spoters. Redukcja podwojonych spółgłosek – w tym wypadku tt – to bardzo częsty proces podczas adaptacji pisowniowej anglicyzmów na polskim gruncie (por. też np. ang. globe-trotter → pol. globtroter).

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego