Różnice w kodyfikacji związków wyrazowych

Różnice w kodyfikacji związków wyrazowych

20.03.2023
20.03.2023

Szanowni Językoznawcy,

poproszę o analizę, jaka jest łączliwość leksykalna słów typu posada, funkcja, godność, urząd, stanowisko itp. Moje wątpliwości wynikają różnic między zaleceniem, które podaje NCK we wpisie „PIASTOWAĆ, SPRAWOWAĆ, PEŁNIĆ” (https://nck.pl/projekty-kulturalne/projekty/ojczysty-dodaj-do-ulubionych/ciekawostki-jezykowe/piastowac-sprawowac-pelnic,cltt,P), a połączeniami zaproponowanymi przez autorów WSJP PAN w haśle „piastować” (https://wsjp.pl/haslo/podglad/13571/piastowac/1859138/urzad).

Pozostaję z poważaniem

J.J.

Różnice w kodyfikacji nie powinny dziwić. To jest zjawisko naturalne. Zależy od okresu, w którym dana kodyfikacja powstawała, podstaw metodologicznych, które przyświecały danemu opracowaniu, autora, który go dokonywał, i w końcu korpusu, który stanowił jego podstawę. Analizowanie różnic między kodyfikacjami ma charakter czysto akademicki. Artykuł opublikowany na stronach NCK opracowano na podstawie źródeł leksykograficznych, które powstały przed 2005 r. i – tym samym – prezentują bardziej konserwatywne podejście w zakresie łączliwości. Wielki słownik języka polskiego PAN, opracowywany pod kierunkiem profesora Piotra Żmigrodzkiego, jest publikacją elektroniczną, powstającą od 2007 r. i redagowaną na bieżąco. Wszystkie uwzględnione w Słowniku znaczenia wyrazów i ich kolokacje są udokumentowane cytatami z Narodowego Korpusu Języka Polskiego, który został uruchomiony w 2012 r.

Jeśli będziemy się posługiwali poniższymi związkami wyrazowymi, na pewno nie narazimy się na błąd:

  • posada: być na posadzie, objąć posadę;
  • funkcja: pełnić, sprawować, wykonywać funkcję;
  • godność: sprawować godność;
  • urząd: pełnić, piastować, sprawować, objąć urząd;
  • stanowisko: piastować, zajmować stanowisko, mieć stanowisko;
  • piastować: urząd, stanowisko, godność, władzę.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego