Różności interpunkcyjne

Różności interpunkcyjne
29.01.2016
29.01.2016
Szanowni Państwo,
rozumiem, że konstrukcja
nazwano, jak następuje: (…)
jest zwykłym zdaniem złożonym i należy postawić w niej przecinek.
Jeszcze jedno pytanie:
Aż do roku 1804, kiedy to Bonaparte, bo któż by inny?, odebrał ją im (…).
Jak powinna wyglądać interpunkcja takich retorycznych wtrętów jak któż by inny? Tylko znak zapytania i potem mała litera, tylko przecinek?
Z wyrazami szacunku
Czytelnik
Formalnie rzecz ujmując, konstrukcja nazwano, jak następuje… może być fragmentem wypowiedzenia (a nie zdania) złożonego. Jeśli pierwszy człon ma charakter nadrzędny, a drugi podrzędny, to rozdziela się je przecinkiem.
Przywołany wtręt retoryczny – jak ujmuje to autor pytania – najlepiej wydzielić „mocniejszymi” znakami interpunkcyjnymi niż przecinki, por.
Aż do roku 1804, kiedy to Bonaparte – bo któż by inny? – odebrał ją im (…)
Aż do roku 1804, kiedy to Bonaparte (bo któż by inny?) odebrał ją im (…)

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego