Różności interpunkcyjne

Różności interpunkcyjne

27.04.2024
27.04.2024

Spierałam się że studentką filologii o przecinki. Otóż twierdzi ona, że w zdaniu: „Po urodzeniu dziecka nie wróciła już do pracy.” po słowie „dziecka” ma być przecinek. Albo w zdaniu: „Pomachał do niej mówiąc, że nic się nie stało.” przecinek stawiamy też przed „mówiąc”. I jeszcze: „Dlatego też nie weszłam do szpitala.” przecinek po „dlatego też”. Jak to jest?

Joanna

Ad 1. Po urodzeniu dziecka nie wróciła już do pracy – wyrażenie po urodzeniu dziecka pełni w tym wypowiedzeniu funkcję okolicznika. We współczesnej polskiej interpunkcji naczelną regułą jest – w wypadku pojedynczego okolicznika – brak jakichkolwiek znaków przestankowych. Użycie przecinka, ewentualnie innego znaku, należy traktować jako odchylenie od tej podstawowej zasady. Brak znaków przestankowych przy okoliczniku wynika z jego integralnego charakteru. Owa integralność oznacza, że okolicznik jest w większości wypadków niezbędny do zrozumienia określonej struktury zdaniowej.

Ad 2. Pomachał do niej, mówiąc, że nic się nie stało – forma mówiąc to imiesłów przysłówkowy (współczesny). W rodzimej interpunkcji naczelną regułą jest oddzielanie przecinkiem od reszty zdania imiesłowów przysłówkowych współczesnych oraz uprzednich (czyli tych zakończonych na -ąc oraz -łszy i -wszy) wraz z ich ewentualnymi określeniami (por. np. Wlókł się, kulejąc, brzegiem lasu; Jan, przeskoczywszy rów, znalazł się na swoim polu).

Ad 3. Dlatego też nie weszłam do szpitaladlatego (też) to spójnik, który wprowadza wypowiedzenia wynikowe. Przecinek nie może zasadniczo rozdzielać spójnika i dalszej części zdania, którą przyłącza. Przecinek taki jest natomiast konieczny, gdy spójnik dlatego występuje między zdaniami składowymi ortograficznego wypowiedzenia złożonego (por. Nie miałam maseczki, dlatego też nie weszłam do szpitala).

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego