Różności składniowe

Różności składniowe

13.02.2023
13.02.2023

Dzień dobry,

jak zastąpić kalki w tych zdaniach poprawnymi konstrukcjami?

Piotrek (wstydził się przed) klasą swojego zachowania.

Do wszystkiego doszedł (drogą) codziennych wyrzeczeń.

Straty rolników z powodu suszy (idą w tysiące).

  1. Schemat składniowy: rzeczownik osobowy + wstydzić się + CZEGO + przed KIM (lub wobec KOGO) jest poprawny, wobec czego zdanie: Piotrek wstydził się przed klasą swojego zachowania nie wymaga poprawy, por. też: wstydzić się przed kolegami, przed rodzicami, przed matką, przed sobą.
  2. Schemat składniowy: dojść/dochodzić drogą + CZEGO jest poprawny, wobec czego zdanie: Do wszystkiego doszedł drogą codziennych wyrzeczeń nie wymaga poprawy, por. też: dojść drogą reform, dojść drogą rozumu, dojść drogą poszukiwań, dojść drogą badań, dojść drogą zmiany, dojść drogą refleksji, dojść drogą eliminacji, dojść drogą analizy.
  3. Schemat składniowy: COŚ + iść + w COŚ (w zn. ‘coś osiąga jakiś pułap, stan liczebny’) nie jest poprawny, wobec czego zdanie: Straty rolników z powodu suszy *idą w tysiące wymaga poprawy: Straty rolników z powodu suszy sięgają tysięcy złotych albo Straty rolników z powodu suszy wynoszą tysiące złotych, albo Straty rolników z powodu suszy szacuje się na tysiące złotych.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego