Rozpoczynanie zdań

Rozpoczynanie zdań
31.03.2017
31.03.2017
Myślę, że wywód zawarty w poradzie http://sjp.pwn.pl/poradnia/szukaj/czy%20mo%C5%BCna%20zaczyna%C4%87%20zdanie%20od%20ale.html, to za daleko idące dywagacje na waszej stronie, tak jak i wiele innych dotyczących tematu.
Powyższe wskazuje, że można zacząć zdanie od dowolnego łącznika itd., co jest wprowadzaniem w błąd. Łącznik, jak sama nazwa wskazuje, służy do łączenia, zatem zaczynanie zdania od i wydaje sie niedopuszczalne, bo po kropce i nie spełniałoby swojej funkcji. Przykład jest także nieadekwatny, ponieważ mówi o czynnościach mówionych, wywód: „Gdyby jednak kioskarz podał Panu gazetę zamiast zapałek, to Pańskie Ale ja poproszę zapałki byłoby jak najbardziej stosowne” jest jak najbardziej niestosowny, ponieważ w mowie nie ma dużych liter, a sytuacja wskazuje na problem przekazania informacji drogą mówioną, a nie pisaną gdyby nawet opisać tę sytuację to zaczęcie zdania od Ale wydaje się niedopuszczalne w związku z wizerunkiem takiego zdania, a po drugie w tekście są błędy.
Proszę skorygować tekst bo na stronie PWN to wstyd.
Nie ma reguły, która by mówiła, że nie można zaczynać zdań od spójników (wyrazy typu: a, ale, i są spójnikami, a nie łącznikami; nie istnieje taka część mowy jak łącznik). Przykład, który podał prof. Bańko w swej poradzie, jest jak najbardziej właściwy; przyznam, że nie rozumiem Pańskiego (Pani?) wywodu dotyczące „wizerunku zdania”. Prawdą jest, że „w mowie nie ma dużych liter” – w mowie w ogóle nie ma liter, lecz są głoski, ale ich obecność nie ma żadnego wpływu na możliwość rozpoczynania zdania od spójnika.
Nie zgodzę się także z Pańską (Pani?) sugestią, że wywód prof. Bańki był rozwlekły i bezładny – to, że tak go Pan (Pani?) odbiera, wywnioskowałam z tego, że nazwał go Pan (nazwała go Pani?) dywagacjami.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego