SKA

SKA

9.10.2020
18.02.2015

Szanowni Państwo,

moje pytanie dotyczy spółki komandytowo-akcyjnej. Jaki jest jej prawidłowy skrót? W publikacjach często pojawia się S.K.A. Ale czy nie powinniśmy zapisywać tego skrótu bez kropek, tak jak SA? A jeśli w tekście pojawiają się też sp. z o.o., sp. j., sp. k., to czy możemy te spółki zapisywać małymi literami, a tylko SA i S.K.A./SKA dużymi? I czy powinniśmy ten skrót jakoś odmieniać np. w zdaniu „Dotyczy to kilku SKA”?

Z wyrazami szacunku

Nie znalazłem takiego wyrazu w słowniku ortograficznym ani słowniku skrótów i skrótowców. Można oprzeć się na ogólnych regułach, aby uzasadniać, że poprawny zapis to SKA (bez kropek). Skrótowce zapisujemy z reguły bez kropek, a skróty z kropkami, stąd różnica między np. SA a sp. z o.o. Skrótowca SKA proponuję nie odmieniać. Jego odmiana na wzór innych podobnych skrótowców rodzaju żeńskiego, np. UNRRA, Unry, Unrze, sprawiłaby, że podstawową formę trudno by było rozpoznać, por. SKA, Ski, Sce.

Porada opublikowana: 18.02.2015

Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
  1. 9.10.2020

    Kodeks Spółek Handlowych dopuszcza skrót S.K.A.

    Natalia Jarzyńska
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego