SOR

SOR

26.02.2024
26.02.2024

Na SOR, czy w SOR?

Ponieważ skrótowiec ten zawiera słowo oddział, a jak wiadomo jedynie słuszny przyimek odnoszący się do tego rzeczownika to "na". A jednak spotykam się z twierdzeniem, że w tym przypadku poprawna jest wyłącznie forma "w SOR". Czy poprawna, czy zawsze i czy w tych sytuacjach można / nie można / trzeba skrótowiec ten odmieniać (niezależnie od zasad ogólnych).

Pięknie dziękuję za pomoc w tym i wielu wcześniejszych problemach, z którymi zagłębiałem się w Poradni :)

Arek Gudowski

Kwestia przyimków – adlatywnego (określającego kierunek ruchu) i lokatywnego (określającego miejsce) – nie jest w wypadku skrótowca SOR (= ‘szpitalny oddział ratunkowy’) ostatecznie we współczesnej polszczyźnie uregulowana. Z jednej strony SOR – tak jak rzeczownik oddział – łączy się z lokatywnym i adlatywnym na, por. np. pracować na SOR-ze, zgłosić się na SOR, trafić na SOR, udać się na SOR, zawieźć kogoś na SOR. Z drugiej zaś strony SOR jest łączony z lokatywnym w i adlatywnym do, por. np. pracować w SOR-ze, zgłosić się do SOR-u, przewieźć pacjenta do najbliższego SOR-u. Na razie należy uznać wszystkie warianty za równie poprawne.

Skrótowiec SOR podlega regularnej odmianie w liczbie pojedynczej i mnogiej. Często spotkać można również w przypadkach zależnych formy równokształtne z mianownikiem liczby pojedynczej. Jedne i drugie formy należy uznać za poprawne, por. ordynator SOR-u albo ordynator SOR, w SOR-ze pracuje pięciu lekarzy albo w SOR pracuje pięciu lekarzy.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego