SPZOZ LPR

SPZOZ LPR
25.06.2009
25.06.2009
Pracuję w firmie, której nazwa wg KRS-u brzmi Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, w skrócie SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Czy nazwa firmy używana w korespondencji – np.: „SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe zwraca się z uprzejmą prośbą…” – w dalszej części zdania może/powinna być odmieniana, np: „od siedziby SP ZOZ Lotniczego Pogotowia Ratunkowego” lub „ośrodek szkolenia przy SP ZOZ Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym”?
1) Skrót pierwszej części nazwy należy pisać SPZOZ.
2) Nazwę należy odmieniać, formy podane w pytaniu są poprawne.
Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego