Schemat składniowy czasownika czekać

Schemat składniowy czasownika czekać

21.01.2023
21.01.2023

Czy takie zdania są poprawne składniowo:

„Utrudnienia czekają również kierowców”, „Czekają nas nowe wyzwania”?

Czy poprawnie nie będzie z przyimkiem „na”? A może to błędy i bez przyimka „na” łączy się tylko czasownik „doczekać”?

W przytoczonych w pytaniu zdaniach wyraz czekać ma znaczenie: ‘być w przyszłości czyimś udziałem’. W takim kontekście omawiany tu czasownik może wystąpić tylko w 3. os. i ma następujący schemat składniowy: coś czeka kogoś, por.


  • W domu czeka go niespodzianka.
  • Czekają nas wielkie wydatki.
  • Utrudnienia czekają również kierowców.
  • Czekają nas nowe wyzwania.

Należy zaznaczyć, że czasownik czekać występuje w różnych znaczeniach (słowniki notują ich zazwyczaj co najmniej pięć) i w konsekwencji ma różne schematy składniowe. Przykładowo: w znaczeniu ‘spodziewać się, że coś nastąpi’ występują dwa schematy składniowe – z przyimkiem i bez niego, por.:


  1. ktoś czeka na coś, np. Czekam na wiosnę; Czekał na decyzję w sprawie pracy;
  2. ktoś czeka czegoś, np. Czekam zimy z niepokojem; Czekał decyzji pełen nadziej.

W tym drugim schemacie składniowym oczekiwaniu towarzyszy zazwyczaj niepokój, lęk bądź nadzieja.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego