Sentencja, aforyzm, złota myśl

 
Sentencja, aforyzm, złota myśl
30.01.2019
Dzień dobry. Czy mógłby mi ktoś jasno i wyraźnie wyjaśnić różnicę między sentencją, aforyzmem i złotą myślą?
Podaję za Słownikiem terminów literackich pod red. J. Sławińskiego (Ossolineum, 1988). Aforyzm to „zwięzłe sformułowanie, zwykle jednozdaniowe, ogólnej prawdy o charakterze filozoficznym, psychologicznym czy moralnym, odznaczające się stylistyczną wyrazistością i błyskotliwością” (s. 15). Sentencja to „zdanie zawierające ogólną myśl o charakterze moralnym, sformułowane w sposób wyrazisty i skłaniający do uznania jego bezwzględnej trafności” (s. 464). Złoty myśli zaś to „zwięzłe sformułowania zaczerpnięte najczęściej z dzieł znanych autorów, o charakterze sentencji czy aforyzmów, zawierające jakieś prawdy moralne lub wskazówki postępowania używane zwykle w celach dydaktycznych” (s. 587).
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego