Się a siebie

 
Się a siebie
5.06.2020
Szanowni Państwo!
Czy następujące frazy można stosować zamiennie, czy mają takie samo znaczenie? …wyraża się w decyzji grupy i …wyraża Siebie w decyzji grupy (tak, duże S).
Z poważaniem
Witold Dociekliwy
Szanowny Panie,
domyślam się, że w zdaniach został użyty zaimek zwrotny się / siebie (w bierniku, rzecz jasna), a zatem że zaimek ten wskazuje na to, że sprawca czynności jednocześnie jej podlega. Trudno mi sobie wyobrazić kontekst, w którym mowa o tym, że ktoś wyraża się w decyzji grupy, dlatego wyrażenie w decyzji grupy (w celach diagnostycznych) zamienię na w poezji. Zdanie Piotr wyrażał się w poezji wydaje się dewiacyjne – trudno tu czasownikowi wyrażać się przypisać znaczenie ‘uzewnętrzniać się’ (aktywizują się bowiem też inne sensy: ‘formułować coś w określony sposób’ czy ‘używać wulgarnych słów’). Akceptowalne jest jedynie Piotr wyrażał siebie w poezji, znaczące ‘Piotr uzewnętrzniał się, pisząc utwory poetyckie’.
Nie znając kontekstu zdania, w którym miało być użyte sformułowanie wyraża się / siebie w decyzji grupy, nie mogę jednak stwierdzić, czy powyższe rozważania odnoszą się także do niego.
Z poważaniem
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego